Kerry Blue Terrier Kennel

"van Daelenbroek"

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze hele website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen: teksten, afbeeldingen, grafica, programmatuur en andere objecten), berustend uitsluitend bij daelenbroek.com of bij derden welke met toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan daelenbroek.com. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van daelenbroek.com.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. https://daelenbroek.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige schade die
voortvloeit uit onvolledigheid of onjuistheden van de inhoud van deze website.

 

Informatie

De inhoud van de informatie op deze website is slechts bedoeld als verschaffing van algemene informatie. daelenbroek.com streeft er naar om de informatie op deze website correct weer te geven. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Op basis van de informatie op deze website dienen geen beslissingen te worden gebaseerd, zoals het stellen van diagnoses, gezondheid of dergelijke.

 

Verwijzingen en links

daelenbroek.com is niet verantwoordelijk voor informatie of de inhoud van de websites van derden waarnaar in deze website verwezen wordt of waarnaar hyperlinks zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud of wat daar uit voortvloeit. https://daelenbroek.com behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigen of te verwijderen indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met
de Wet, de belangen van de overige internetgebruikers, andere derden of onze eigen belangen.

 

Copyright

Het copyright en de informatie op deze website is eigendom van https://daelenbroek.com. Niets van deze website mag worden opgeslagen of gedupliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van daelenbroek.com.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Cookies

Voor een volledige werking van de website daelenbroek.com worden cookies op uw computer gezet voor het bijhouden van bezoekersgedrag, en de werking van social media knoppen te optimaliseren. U kunt er voor kiezen deze cookies uit te zetten in u eigen browser of bijvoorbeeld via een firewall. Dit kan invloed hebben op het gebruik van bepaalde websites en vooral op de interactie met een website. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat u niet meer kunt inloggen in forums of User accounts op websites. Wilt u meer informatie over cookies en welke er worden opgeslagen. Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: Cookierecht; Consumentenbond; Your Online Choices.

 

Op deze site is uitsluitend het Nederlandse Recht van Toepassing.

 

Laatst gewijzigd: 07-04-2018.